Yol Yapı Logo
Sertifikalar

G İşareti, Ülkemizde CE'ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Tesisimiz 17.06.2010 tarihinden bu yana G belgesine sahiptir.

Kalite Güvence Sistemi (KGS), hazır beton ve ilgili ürünlerde muayene ve belgelendirme yapan bir kuruluştur.

KGS’nin amacı, kapsamındaki ürünlerde akredite ve onaylanmış bir belgelendirme kuruluşu olarak ilgili sektörlerde tarafsız bir şekilde belgelendirme yapmaktır. Bu sayede KGS’nin, deprem gerçeği ile yaşayan ülkemizde yapı malzemeleri açısından en önemli ürün olan beton ve ilgili ürünlerde kalitenin yakalanmasına büyük bir katkısı olacaktır. Tesisimiz ve ürünlerimiz KGS tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Tesisimiz 21.10.1998 tarihinden bu yana KGS uygunluk belgesine sahiptir.

Tesisimizde ürünlerimiz için TSE belgelerimiz mevcut olup, TSE Standartlarına uygun laboratuarlarımızda, hammadde ve ürünlerimizle ilgili, standartlarda belirtilen tüm deney ve kontroller yapılabilmektedir. Tesisimiz ve ürünlerimiz TSE tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Seksenli yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye''de hazır beton üretiminin yaygınlaşmasıyla, 1988 yılında kurulan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Dernekler Yasası hükümleri uyarınca faaliyet gösteren mesleki bir kuruluştur. Hazır beton üreticisi bir firmanın THBB üyesi olabilmesi için Birliğin genel ve teknik yeterlilik kriterlerini yerine getireceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi olan THBB, sektöre ve ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye" sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurtdışında temsil etmeye layık görülmüştür.

Tesisimiz 23.11.1994 tarihinden bu yana THBB üyesidir.