Yol Yapı Logo
İş Güvenliği

Şirketimiz, en değerli varlığının çalışanları olduğu bilinci ile;

  • Çalışanları ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tüm çalışanlarının sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli hedefi olarak ele almakta,
  • Tehlikeli ve riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için, gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapmakta,
  • İSG ile ilgili tüm kanunlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmekte,
  • İSG ile ilgili talimat ve prosedürler hazırlayarak, tüm çalışanların İSG düzenlemelerine uygun çalışmasını sağlar ve eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yapmakta,
  • İSG talimatlarına uymak; her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarını bildirmek müteahhit personeli dahil tüm çalışanların öncelikli görevi olarak kabul etmektedir.

İş kazaları araştırmalarına göre; meydana gelen iş kazalarının, çalışanların iş güvenliği kontrol yöntemlerini doğru bir şekilde uygulamaları ile en az %70'inin önlenebileceği belirlenmiştir.

Çalışma hayatını, üretkenliği ve bunlara bağlı olarak işletmelerin kârlılıklarını etkileyen bu tip olaylara önlem almak için, öncelikle mevcut durumun analizi yapılarak risklerin tespit edildiği, bu riskleri yok etmek için kanun, tüzük ve yönetmeliklere entegre programların oluşturulduğu ve uygulandığı, bütün çalışmaların belli bir sistematik içerisinde dokümante edildiği ve ilgilenenlere duyurulduğu, bu yürütülmekte olan çalışmaların izlenip denetlendiği bir takım yönetim sistemleri uygulanıyor. Bu sistemlere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri deniiyor. Bu sistemlerin uygulandığı işletmelerde zamanla iş kazalarında çok ciddi azalma olduğu gözlenmektedir.