Yol Yapı Logo
Hava Şartları ve Beton Dökümü

SOĞUK HAVADA BETON DÖKÜMÜ

TS 1248, ortalama hava sıcaklığı artarda üç gün süre ile +5 °C ‘ nin altında bulunduğu süredeki hava durumunu “ soğuk hava” olarak tanımlamaktadır.

Soğuk Hava Koşullarının Beton Özelliklerine Etkileri

 • Soğuk hava koşullarındaki taze betonun priz alma süresi, normal sıcaklık koşullarında betonun priz alma süresine göre daha uzun, dayanım kazanma hızı ise daha yavaştır.
 • İlk zamanlarda ( beton priz almadan veya yeterli dayanımı henüz kazanmadığı süre içerisinde ) betonun içerisindeki suyun bir kez dahi donması, beton dayanımını ve dayanıklılığını çok büyük ölçüde azaltmaktadır.
 • Yerleştirilen betondaki sıcaklık ile çevre sıcaklığı arasında büyük fark olması durumunda, betonda gerilmeler oluşmakta ve çatlaklara yol açmaktadır.
 • Priz alarak sertleşmiş fakat yeterince dayanım kazanmamış betonun içerisindeki suyun donması sonucu içsel çatlaklar oluşur, geçirgen ve boşluklu düşük dayanımlı beton elde edilir.
 • 5 °C’ de beton karışım suyunun % 92’ si donar,
 • 12 °C den düşük sıcaklıkta betonun dayanım kazanmadığı kabul edilir, *Donan su hacminin % 9 oranında genişler,
 • İlgili Türk Standardı, betonun basınç mukavemetinin 50 kg/cm2’ ye erişmesinden sonra don sebebiyle zarar görmeyeceğini kabul eder.

Soğuk Hava Koşullarında Alınması Gereken Önlemler

 • Beton karışımının sıcaklığını yükseltebilmek için, betonu oluşturan malzemelerin ısıtılarak kullanılması,
 • Betonun ilk günlerindeki dayanımının yüksek olmasını sağlayacak türde çimento ve katkı maddesi kullanılması,
 • Soğuk havada dökülen betonların korunması için uygun kalıp ve izolasyon malzemelerinin ve/veya uygun kür yöntemlerinin uygulanması,
 • İşin önceden planlanması ve beton dökümünden önce gereken hazırlıkların yapılması,
 • Soğuk havada dökülen betonların yeterli süreyle kür edilmeleri.

SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ

TS 1248, ortalama hava sıcaklığı artarda üç gün süre ile 30 °C ‘nin üzerinde bulunduğu süredeki hava durumunu “ aşırı sıcak hava” olarak tanımlamaktadır.

STANDART EN DÜŞÜK TAZE BETON SICAKLIĞINI +5 °C OLARAK ÖNGÖRMEKTEDİR. EN UYGUN BETON DÖKÜM SICAKLIĞI 15-20 °C ‘ KABUL EDİLEBİLİR.

Sıcak Havanın Taze Beton Özelliklerine Etkileri

 • Karışım suyu artar.
 • Çökme değeri kaybı daha fazla olur.
 • Beton ısısı (hidratasyon) yükselir. Beton prizini daha kısa sürede alır.
 • Plastik rötre (büzülme) çatlakları artar.
 • Hava sürüklenmiş betonlarda hava miktarı zor kontrol edilir.

Sıcak Havanın Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkileri

 • İlk günlerde dayanım hızlı artar ancak 28 günlük mukavemetleri daha düşük olur.
 • Daha çok su katıldığından gözenekli ve su geçirimliliği yüksek bir beton elde edilir.
 • Beton soğuduktan sonra sıcaklık farkı olacağından betonun çatlama eğilimi artar
 • Rötre daha fazla olur.

Sıcak Havada Alınması Gereken Önlemler

 • Hidratasyon ısısı düşük çimentolar kullanmak
 • Betonu oluşturan malzemelerin soğutulması
 • Katkı maddelerinin kullanılması
 • Suyun buharlaşarak kaybolmasını engelleyecek önlemler alınması
 • Direk güneş ışığının betonla temasının kesilmesi
 • Döküm öncesi kalıp ve donatının soğutulması
 • Kolonların ıslak çuvalla sarılması
 • Kürlemede geç kalınmaması
 • Rüzgar etkisinin azaltılması
 • Priz geciktirici kimyasal katkıların kullanılması